MEATLOVERS·PLANKEN » Ho Ferie- og Aktivitetscenter